Grażyna Grzybek.

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej,

architekt IARP, posiada uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Michał Grzybek.

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej,
stypendysta Wydziału Architektury Hochschule Coburg oraz

University of Tennessee College of Architecture and Design w Knoxville,

architekt IARP, posiada uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.