Hotel Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 9, 00-039 Warszawa

Zespół projektowy:

Michał Grzybek

Grażyna Grzybek

Marcin Stępniewski-Janowski

Przemek Kramarz

Juan Zardini

Joanna Wichłacz

Inwestor:

Hotel Warszawa Sp. z o.o.

Generalny wykonawca:

Holding Liwa Sp. z o.o.

Oddanie do użytku: 2018